ADHD

AD/HD er en nevrobiologisk betinget utviklingsforstyrrelse. ¨Forkortelsen står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder.

 

Kjennetegn for AD/HD

 

 • Mye uro og hyperaktivitet

 • Manglende impulskontroll

 • Konsentrasjonsproblemer

 • Sviktende vedvarende oppmerksomhet

 • Lærevansker

 • Adferdsproblematikk

 • Raserianfall

 • Sosiale tilpasningsproblemer

 • Umoden i forhold til faktisk alder

 

 

Forekomst

 

 • 3 til 5 % av barn/unge i skolealder, forholdet gutt-jente er 3:1

 • Langt flere gutter enn jenter henvises til utredning og behandling

 • Flere voksne enn tidligere antatt har AD/HD

 

Konsekvenser for utvikling/opplæring

 

 • Få eller ingen nære venner = negativ sosial utvikling, ensomhet, depresjon

 

 • Manglende tilpasset / tilrettelagt  opplæring = Negativ skolemessig utvikling
   

 • Mobbilng

 

 • Faller ut….

 

For svært mange føles situasjonen helt håpløs, og i den daglige kampen kjennes livet både tungt og vondt både for barnet og de omkring. 

 

Jeg har selv mange års personlig erfaring med både ADHD og diettstyring - både på egne barn og andres barn. I alle tilfeller har det hatt en lysbryter effekt og alfa omega for små og store berørte. 

 

Snu kursen du også å meld deg på dette onlinekurs som går over 3 kvelder via Skype og gir deg alt du trenger for å snu kursen i ditt og ditt barns liv. 


Jeg har også erfart at denne dietten hjelper 100% mot eksem samt unormal sårutvikling og er vel verdt et forsøk for dem som er plaget med det. 

 

NB! Dette kurset er vinklet fra en mors erfaring med ADHD og dietten, altså ikke av ADHD spesialister og fagpersoner fra helsevesenet.  

 

Fyll ut skjemaet nedenfor så kontakter jeg deg med informasjon om pris og datoer.  Husk å skrive hvilket kurs du er intressert i, i Subject feltet:

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now