VIKTIG Å VITE: 

 

Reiki og andre former for holistiske behandlinger er ikke vitenskapelig dokumentert som behandlingsform og benyttes 

supplementært, dvs. i tillegg,  til  tradisjonell medisinsk behandling på  mennesker og dyr.  

 

Mistenker du en alvorlig sykdom går du først til legen og følger den medisinske behandlingen som er foreskrevet.
En holistisk terapaut eller healer hverken kan eller skal stille diagnoser pga manglende faglig kompetanse for å kunne gjøre det!

Er du i tvil? Kontakt legen din først ;)

MindPower Helse Energi & Naturterapi
Tlf. 413 87 987 | 829 95 365