VIKTIG Å VITE: 

 

Reiki og andre former for holistiske behandlinger er ikke vitenskapelig dokumentert som behandlingsform og benyttes 

supplementært, dvs. i tillegg,  til  tradisjonell medisinsk behandling på  mennesker og dyr.  

 

Mistenker du en alvorlig sykdom går du først til legen og følger den medisinske behandlingen som er foreskrevet.
En holistisk terapaut eller healer hverken kan eller skal stille diagnoser pga manglende faglig kompetanse for å kunne gjøre det!

Er du i tvil? Kontakt legen din først ;)

MindPower

Alternativ Helse

  Tlf. 413 87 987

        Din Reikispesialist