PERSONVERNERKLÆRING

MindPower Helse ved Grethe Røsnes, organisasjons nummer 913 993 241, er opptatt av å behandle personopplysninger på en betryggende og tillitsvekkende måte i forbindelse med at du besøker og benytter MindPower Helse sine tjenester . 

Denne personvernerklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn informasjon om deg for å kunne levere mine tjenester og hvordan jeg behandler dine personopplysninger.

Hensikten med denne Personvernerklæringen er å informere deg om dine rettigheter, samt om mine retningslinjer og prosedyrer for behandling av personopplysningene jeg mottar fra deg. 

Personvernerklæringen er underlagt norsk lov og vil kunne bli oppdatert fra tid til annen, blant annet som følge av endringer i gjeldende personvernlovgivning eller fordi mine tjenester utvides, utbedres eller endres. Du vil bli varslet dersom dette krever nytt samtykke fra deg.

Vennligst les denne erklæringen nøye for å få en klar forståelse av hvordan jeg samler inn og behandler dine personopplysninger.

Behandlingsansvarlig

Jeg, Grethe Røsnes, er som eneste ansatt i MindPower Helse behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med min virksomhet etter den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivning. Med behandlingsansvarlig menes den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes. Som behandlingsansvarlig  har jeg ansvaret for behandlingen av dine personopplysninger. Med personopplysninger menes informasjon som kan knyttes til en fysisk person.  

Formålet med informasjonen som innhentes:

Jeg behandler personopplysninger som jeg mottar fra deg, og som er nødvendige for at du kan nyttiggjøre deg av mine tjenester.

Formålet med min behandling av dine personopplysninger er å kunne levere mine tjenester til deg på en best mulig måte og i henhold til lov om behandling av helseopplysninger. Dine opplysninger blir behandlet konfidensielt. ​Jeg vil ikke benytte personopplysningene til annet formål enn det som er angitt og avtalt.

Jeg mottar dine opplysninger på følgende måte:  

 • Om du mottar informasjon og invitasjoner fra meg på mail eller SMS er du registrert i min kontaktliste med navn, epost og/eller telefonnummer. Du kan ha gjort det selv eller gitt meg tillatelse til å registrere deg.   

 • Om du har kontaktet meg via kontaktskjema og fylt ut forespurt informasjon

 • Om du har kjøpt kurs, behandlinger eller produkter

 • Om du mottar eller har mottatt behandling av meg er dine opplysninger registrert i en personlig journal med opplysninger i hht. forsikrift om føring av pasientjournal. 

 • Om du har deltatt på en av mine kurs, temakvelder eller workshops er det registrert opplysninger om ditt navn, telefonnummer og evnt. din profil på Facebook i de tilfeller det er gitt samtykke til dette.  

 • Om du har mottatt faktura fra MindPower Helse er det registert opplysninger om ditt navn, adresse, mail og telefonnummer samt foretaksnummer der det har vært aktuelt. 

Hvilken generelle opplysninger behandler jeg?

 • Navn og adresse

 • Telefonnummer og epost

 • Betalingshistorikk, inkludert dato og klokkeslett, beløp belastet, debet- kredittkortinformasjon og andre relaterte transaksjonsdetaljer

 

Samtykke

For at jeg skal kunne utføre mine tjenester i form av behandlinger og kurs, samt sende deg informasjonsmailer og nyhetsbrev

er det nødvendig at du gir meg etterspurte personopplysninger som er relevant for den enkelte tjenesten.

Slik innhentes og lagres informasjon om du er mottager av MindPower Helse nyhetsbrev:  

Om du er mottager av Nyhetsbrev og informasjonmailer fra meg er det registrert nødvendige opplysninger om ditt navn og din epostadresse.  Dette har du enten gjort selv ved et besøk på webisiden til MindPower Helse, eller du har gitt meg din tillatelse til å gjøre det for deg.  Disse opplsyningene er lagret i mitt kontaktregister gjennom WIX CRM system. WIX er en tredjepart og leverandør av www.MindPowerHelse.no webside.  og tjenesten for mine markedsføringsmailer og nyhetsbrev.   

Slik innhentes og lagres informason om du er pasielt / kient :

Om du er pasient / klient og mottar behandlinger av meg fører jeg  en journal på deg både som lovpålagt dokumentasjon, for å kunne gi målrettet og individuell behandling, og for å ha oversikt over behandlingene og utviklingen de gir. Informasjonen om deg og din(e) behandlinger av meg journalføres manuelt og konfidensielt. Jeg benytter ikke tredjepart skybasert journalprogram. Journalen oppbevares beskyttet og konfidensielt hos meg, du kan når som helst få innsyn i din egen journal. 

Din betalingshistorikk registrers også i henhold til lovpålagt regnskapsføring, og tredjepartsaktører er involvert ved betaling med kort, vipps. paypal eller faktura. 

 

Slik lagres informasjonen om du er kursdeltager :

​Om du har deltatt på et kurs eller workshop hos meg har jeg lagret opplysninger omg ditt navn, telefonnummer, epost og evnt.Facebook profil i de tilfeller der det er gitt samtykke for dette med formål om å bli lagt inn i en lukket supportgruppe for mine kursdeltagere. 

Slik lagres informasjonen om du er kunde av mine veiledningstjenester: 

 • Om du ringer via mitt teletorgnummer 829 95 365 er du anonym for meg og jeg mottar ingen informasjon om deg. Leverandør av tjenesten, SANAVIA AS, mottar nødvendige opplysninger relevant for fakturering av tjenesten og behandler dette i henhold til sine personvernrutiner.

 • Om du har en veiledningsavtale med meg via ordinær telefonlinje, lagrer jeg ditt navn og telefonnummer på min telefon, samt at din betaling registreres hos tredjapart betalingstjeneste;: DNB Vipps eller Paypal .
  Det føres ingen journal for slike samtaler. 

Slik lagres informasjon om du er leietager av MindPower Helse lokaler:

Om du er leietager av MindPower Helse lokaler for egne kurs eller behandlingsvirkesomet lagres relevante fakturaopplysninger og betalingshistorikk i mitt skybaserte fakturaprogram hos Fakturanett. 

Sikkerhet

Beskyttelse av dine personopplysninger er viktig, derfor gjør jeg det jeg kan for å benytte og opprettholde nødvendige tiltak for fysisk og teknisk sikkerhet av kontorer og informasjonslagringsanlegg, for å forhindre tap, misbruk, uautorisert tilgang, avsløring eller modifikasjon av dine personopplysninger.

Jeg evaluerer min datainnsamling, lagrings- og behandlingspraksis, inkludert fysiske sikkerhetstiltak, for å beskytte uautorisert tilgang til mine datasystemer. Ved avvik vedrørende dine personopplysninger vil jeg umiddelbart varsle deg med en e-post .

Tredjepartslinker

Av og til, etter min skjønn, kan jeg inkludere eller tilby tredjeparts produkter eller tjenester på mine nettsider. Jeg kan også ha lenker på mine nettsider til andre nettsteder som ikke er under min kontroll. Disse koblingene tilbys kun til orientering. Disse tredjeparts nettsider har separate og uavhengige retningslinjer for personvern. Jeg oppfordrer deg til å lese personvernreglene for hver nettside du besøker. Jeg har ikke noe ansvar for innholdet  til disse nettsidene.

Personvernerklæring fra tredjepartsleverandører: 

Slik kan du slette dine personopplysninger:

Informasjonen lagres inntil du selv ber om at de slettes eller at de har vært inaktive i 2 år, med mindre annet følger av lov.

Informasjon slettes på oppfordring ved å ta kontakt på grethe@mindpowerhelse.no

Dersom det er pålagt ved lov eller det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av mine tjenester, vil personopplysninger jeg har lagret om deg kunne utleveres til offentlige myndigheter.

Dine rettigheter

Du som bruker av mine tjenester og mottaker av informasjonmailer har, med de begrensninger som følger av den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning, rett til innsyn i personopplysningene dine og du har rett til å vite hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger jeg har lagrer om deg. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke og alle data om deg vil bli slettet med unntak av det som er påkrevd i henhold til Lov om behandling av helseopplysninger og Regnskapsloven, dersom du er betalende kunde eller klient.   

 

Generelt: 

 

Om du mener jeg ikke overholder reglene i personopplysningsloven ber jeg deg ta kontakt med meg på grethe@mindpowerhelse.no slik at jeg kan gjøre foreta eventuelle nødvendige endringer.

Du kan også klage over min behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet, men klagen vil videresendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som oppretter et settetilsyn for å behandle saken.

Kontaktinformasjon

Dersom du vil kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysninger eller dersom du har spørsmål eller forespørsler om denne Personvernerklæringen, min behandling eller ønsker å klage på min behandling, kan du kontakte meg på:

E-post: grethe@mindpowerhelse.no
Post: Grethe Røsnes,  MindPower Helse, Hvamstubben 14, 2013 Skjetten.

Du har også rett til å inngi klage til Datatilsynet om ethvert forhold vedrørende behandling av dine personopplysninger. Kontaktinformasjon dit er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Takk for oppmerksomheten og at du har tatt deg tid til å lese min Personvernerklæring!

MindPower Helse

Grethe Røsnes 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now