MISTIFY STYRKER IMMUNFORSVARET OG REPARERER DNA


MISTIFY BOOSTER IMMUNFORSVARET OG HJELPER KROPPEN MED Å REPARE SKADET DNA

Ekstra stress er bevist å være den største bidragsyter til de fleste sykdommer i kroppen fordi det manifesterer økt aktivitet i blodet og andre kroppsvev, samt øker frie radikale aktiviteter som forårsaker celledisponering og skade på DNA.

Spekket med ekstrakter av mange bær - naturlige antioksidanter – gir MISTIFY et svært kraftig forsvar mot oksidasjon, så vel som at drikken er velsmakende og forbedrer kroppens vitalitet og energi. 30 ml MISTIFY gir deg antioksidantbeskyttelsen fra 3,5 kg frukt. MISTIFY er et antioxidant supplement som en del av Synergy serien.

ACAI: Hovedbestanddelen (51%) av MISTIFY er et oppsiktsvekkende bær som heter Acai. Her er noen fakta om ACAI:

  • Acai styrker immunforsvaret, er godt for hjertet og utsetter aldringsproscessen

  • Acai har den høyeste beskyttelsesverdien mot frie radikaler som noensinne er registrert i frukt og bær

  • Acai-bær inneholder 19% aminosyrer, essensielle fettsyrer, mer enn 7% protein, mye Kalium, vitamin C og Vitamin B1 samt hele 5,9g fiber per 100g

OKSIDERING: Selv om oksidasjon er en naturlig prosess i kroppen, kan det også være ødeleggende.

Derfor har planter og dyr komplekse systemer sammensatt av ulike typer antioksidanter som f.eks. glutation, C-vitamin og E-vitamin, karotenoider som betakaroten, lykopen og lutein, samt enzymer som katalase, superoksid dismutase og ulike typer peroksidase. Lave nivåer av antioksidantmolekyler eller begrensning av antioksidantenzymene fører til oksidativt stress og kan ta livet av eller ødelegge celler.

Oksidasjon (eller oksidativt stress) er en kjemisk reaksjon, der elektroner overføres fra friske molekyler til andre oksiderende stoffer. Et eksempel på oksidasjon er et eple som skjæres i to og blir brunt. Oksidasjon kan skape skadelige kjedereaksjoner som kan få konsekvenser på cellenivå. Antioksidanter motvirker denne oksidasjonen ved bl.a. å la seg selv oksideres for å beskytte andre molekyler. Frie radikaler er elektroner som frigjøres gjennom biokjemiske prosesser i kroppen. Frie oksygenradikaler dannes når kroppen bruker oksygen for å forbrenne næringsstoffer som fett og karbohydrat. Mange av disse kjemiske stoffene er uheldige for kroppen. Vi kan få for mye av dem gjennom stress, stråling, infeksjoner og tobakkrøyk. Det kan også se ut til at disse frie oksygenradikalene påvirker aldringsprosessen. De kan også føre til forandringer i arvestoffer, DNA. Dette kan igjen føre til kreft og hjerte- og karsykdommer. Antioksidanter beskytter oss mot disse frie radikalene og gjør slik at cellene i kroppen vår ikke blir skadet.

DNA-SKADER: DNA kan skades av en rekke årsaker f.eks. radioaktiv stråling, UV-stråling, kjemikalier inkludert elektrofile alkylerende stoffer (metylmetansulfonat, etylnitrosourea). Oksidative skader kan gi oksiderte og hydroksylerte nukletider. UV-skader kan gi syklobutan pyrimidin dimere. Soppgiften aflatoxin B1 kan binde seg til DNA. Det samme kan metaboliserte polyaromatiske hydrokarboner (PAH) via cytokrom P450 f.eks. epoksider av benzo[a]pyren. Baseanaloger kan gi feil nukletidpar under DNA replikasjon. Alle disse skadene kan gi mutasjoner. Eksonukleaseaktiviteten til DNA polymerase brukes som korrekturleser under DNA replikasjon. MISTIFY; OVERLEGEN ABSORBANKAPASITET FOR FRIE RADIKALER OG HØYESTE INNHOLD AV KATEKINER, ANTOCYANINER OG FENOLFORBINDELSER: Bevis på Mistifys fortrinn er offentliggjort av Brunswick Laboratory, et uavhengig laboratorium som ikke er forbundet med Synergy WorldWide. Mistify ble sammenlignet med ledende produkter innenfor samme kategori og viste seg å ha overlegen absorbanskapasitet for frie radikaler, samt høyest innhold av katekiner, antocyaniner og fenolforbindelser.

KILDER:

  • https://1938681.synergyworldwide.com/shop/product/Mistify

  • UIO – Institutt for biovitenskap

  • https://no.wikipedia.org/wiki/Antioksidant

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

MindPower Helse Reikispesialist

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now